Συνέδριο με θέμα: «Οι Άγιοι της Σμύρνης και της Ιωνίας κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες» πραγματοποιησε η Ορθόδοξη Κοινότητα Σμύρνης

ΓΡΑΦΕΙ Ο Α.ΒΙΚΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΤΑΛΟΦΟ»

Οι εργασίες του Συνεδρίου έγιναν στο αμφιθέατρο του Εμπορικοῦ Επιμελητηρίου Σμύρνης, του οποίου ο πρόεδρος κ. Ντεμίτρας τόνισε την  ανάγκη υποστήριξης κάθε πρωτοβουλίας, που προάγει την αλληλογνωριμία, την φιλία και συνεργασία μεταξύ των λαών Ελλάδος καί Τουρκίας.

Σύντομο χαιρετισμό ἀπηύθυνε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης.
Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου κήρυξε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Τα θέματα, που απασχόλησαν τους συνέδρους, επικεντρώθηκαν σε πρόσωπα ,των οποίων ο βίος και το έργο συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την ιστορία της Εκκλησίας της Σμύρνης και της ευρύτερης περιοχής της Ιωνίας, όπως ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής, ο άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ο άγιος Βουκόλος, ο άγιος Πολύκαρπος Σμύρνης, ο άγιος Πιόνιος, η αγία Ειρήνη η μεγαλομάρτυς και ο άγιος Ειρηναίος Λυώνος ο εκ Σμύρνης ορμώμενος. Οι εισηγητές προσέγγισαν τα θέματά τους από πλευράς βιβλικο-πατερικής, εκκλησιαστικο-ιστορικής, υμνο-αγιολογικής, πρακτικής και ηθικο-δογματικής.

Εισηγήσεις στα θέματα : «Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και Εκκλησία Σμύρνης» και «Πρωτοχριστιανική Εκκλησία Σμύρνης: Επίσκοποι, Ναοί, Άγιοι» έκαναν αντίστοιχα ο καθηγητής Άρχων Μ. Ιερομνήμων τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, Αριστείδης Πανώτης και ο Ιλχάν Πινάρ, διακεκριμένος συγγραφεύς και μελετητής της ιστορίας της Σμύρνης.

Αλλά θέματα μεταξύ άλλων ήταν «Άγιος Πιόνιος, Αγία Ειρήνη η Μεγαλομάρτυς» από τον καθηγητή, Δημήτριο Γόνη καί «Υμνολογία των εν Σμύρνη και Ιωνία Αγίων» από τον Μητροπολίτη Ρόδου, Κύριλλο.

Το Συνέδριο ανέδειξε: α) τον αγιολογικό πλούτο των Εκκλησιών της Ιωνίας και ιδιαιτέρως της Σμύρνης και β) τα προβλήματα ιστορικής τεκμηριώσεως πολλών γεγονότων τα οποία εντάσσονται στην αγιολογική Παράδοση της τοπικής Εκκλησίας. Κατάστησε σαφές ότι είναι αναγκαία η περαιτέρω διερεύνηση του πνευματικού βίου της Ιωνίας, των πηγών και των ανοικτών θεμάτων που αναφέρονται στην τοπική αγιολογία, με τη διοργάνωση νέων Συνεδρίων αφιερωμένων σε πρόσωπα αγίων και πνευματικών μορφών και λοιπών (ιστορικών, κοινωνικών, οικονομικών, πολιτισμικών) διαστάσεων της ζωής της Ιωνίας ως κοινού εδάφους διαλόγου, ενότητος και καταλλαγής μεταξύ διαφορετικών νοοτροπιών, παραδόσεων και πολιτισμών.

Κλείνοντας τις εργασίες του Συνεδρίου, το οποίο αποφασίστηκε να γίνει ετήσιος θεσμός, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, τόνισε ότι το έλεος του Θεού μαλακώνει τις καρδιές των ανθρώπων και γκρεμίζει τείχη».

Ο κ. Βαρθολομαίος έστειλε ευχές στους όπου γης απογόνους των προσφύγων της ωνικῆς γης και τους κάλεσε να μετάσχουν στην διοργανωθησομένην το 2016 «ιεραποδημίαν εις Σμύρνην, προκειμένου να επανασυνδεθούν προς τας ρίζας αυτών και να προσευχηθούν πάντες ομού διά την ανάπαυσιν των ψυχῶν των προγόνων αυτών, των ειρηνικώς κοιμηθέντων και των μαρτυρικώς τελειωθέντων».