Συνέδριο με θέμα: «Οι Άγιοι της Σμύρνης και της Ιωνίας κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες» πραγματοποιησε η Ορθόδοξη Κοινότητα Σμύρνης

Οι εργασίες του Συνεδρίου έγιναν στο αμφιθέατρο του Εμπορικοῦ Επιμελητηρίου Σμύρνης, του οποίου ο πρόεδρος κ. Ντεμίτρας τόνισε την  ανάγκη υποστήριξης κάθε πρωτοβουλίας, που προάγει την αλληλογνωριμία, την φιλία και συνεργασία μεταξύ των λαών Ελλάδος καί Τουρκίας.