Άγιος Θεράπων Επίσκοπος Κύπρου

Βίος, Θαύματα, παρακλητικός Κανών και Χαιρετισμοί του Αγίου.