Αν οι τρεις Ιεράρχες ήταν σήμερα δάσκαλοι!

Κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί ότι οι τρεις Ιεράρχες μπορούν να σταθούν ως οδηγοί του σημερινού ανθρώπου. Αυτοί περισσότερο από κάθε άλλον αντιμετώπισαν τον άνθρωπο με ένα τρόπο ακριβή και υπεύθυνο. Τον είδαν ως ένα ον με απεριόριστη αξία, πλασμένο από το Θεό για να γίνει Θεός! Δεν τον μελέτησαν μόνο με την θεωρία, τον βοήθησαν και με την πράξη. Η ζωντανή, ολοκληρωμένη και αναγεννημένη προσωπικότητα τους περιέλαβε τον άνθρωπο ως σύνολο. Τον άνθρωπο με όλες τις αξίες του: παιδεία, τέχνη, εργασία, κοινωνικότητα, οικογένεια, πατρίδα.
Αγάπησαν ότι ωραίο και αληθές υπάρχει στον άνθρωπο. Και μάλιστα, ιδιαιτέρως στον νέο άνθρωπο. Το παιδί. Το μαθητή μας. Γι’ αυτό και η διδασκαλία τους είναι πολύτιμη σε μας που καθοδηγούμε το σύγχρονο νέο άνθρωπο.