Από τη Γέννηση του Χριστού στον Τελώνη και Φαρισαίο

Η περίοδος μεταξύ Χριστουγέννων και της Κυριακής του Τελώνου και Φαρισαίου δεν είναι σταθερή γιατί η έκτασή της καθορίζεται από την κινητή εορτή του Πάσχα. Η περίοδος αυτή περιέχει τέσσερις Δεσποτικές γιορτές (Χριστούγεννα, Περιτομή του Κυρίου, Θεοφάνεια και Υπαπαντή του Κυρίου) που η κάθε μια χωριστά και από άλλη οπτική γωνία, τονίζουν την πραγματική ενανθρώπιση του Κυρίου. Ένδεκα πατερικές ομιλίες σε μετάφραση Γεωργίου Β. Μαυρομάτη και επιμέλεια έκδοσης Αρχιμ. Γεωργίου Κ. Μαγκιρίδη