Αρχιμανδρίτης Δανιήλ Γούβαλης (1940 – 2009)

……. Όσα θα διαβάση ο αναγνώστης σκοπό έχουν με απλό τρόπο να αποκαλύψουν ότι και σήμερα υπάρχουν πνευματοφόροι μυστικοί εργάτες του Ευαγγελίου του Χριστού, όπως και ο μακαριστός π. Δανιήλ Γούβαλης. Εδώ ισχύει γι’ αυτόν το γραφέν από τον άγιο Ιωάννη της Κλίμακος “ο ποιμήν της ποίμνης του Χριστού είναι εκείνος που μπορεί να αναζητήση και να θεραπεύση τα απολωλότα πρόβατα με την ακακία του, τον ζήλο του και την προσευχή του”. Γράφοντας για τον αληθινόν αυτόν ιερέα και μοναχόν δοξάζεται ο Θεός που με την χάρι Του τον ανέδειξε στις ημέρες μας σαν εικόνα αρετής και υπόδειγμα για μίμησι.

Δεν θα αστοχούσε κανείς, αν χαρακτήριζε τον ιερομόναχο π. Δανιήλ ως αυθεντικό διδάσκαλο της Ορθοδοξίας, ως πολύπλευρο πατέρα της Εκκλησίας, χάρι στις γνήσιες πνευματικές εμπειρίες που πήρε από τον π. Χερουβείμ της Μονής Παρακλήτου, από τον Άγιο Πορφύριο και τον π. Κλεόπα. Το πνευματικό βάθος του και τον πλούτο της σοφίας του θα δη ο αναγνώστης μέσα στα διάφορα περιστατικά, στον ήρεμο τρόπο με τον οποίο αντιδρούσε και τις εύστοχες απαντήσεις διηνθισμένες με τα χωρία και ρητά της Αγίας Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας……

…… έχοντας συναίσθησι του χρέους τους να αποδώσουν τιμή και ευγνωμοσύνη στον πνευματικό τους πατέρα, ο οποίος κράτησε το βάρος της πνευματικής ανορθώσεως και καθοδηγήσεως και αφουγκράστηκε τον πόνο των τραυματισμένων ψυχών τους για πολλά χρόνια (για μερικούς πάνω από τριάντα), εναποθέτουν με φιλοτιμία και αγάπη Χριστού τις αγιοπνευματικές εμπειρίες και την κατά Θεόν πολιτείαν του πνευματικού τους πατρός.

Άς έχωμεν την ευχήν του.