Βιωματικά Διηγήματα – Τόποι, Χρόνια, Άνθρωποι

Κύριος στόχος της εργασίας, των τριάντα και ενός διηγημάτων, είναι να δείξει έντονα βιώματα του συγγραφέα, τα οποία προβάλλουν ως έκτυπα ψυχής. Είναι κυρίως προσωπικά, αλλά αντανακλούν και την γενικότερη κοινωνική κατάσταση μιάς άλλης εποχής μέσω των ηρώων. Ο αναγνώστης θα μεταφερθεί νοερά σε ιδιάζουσα κοινωνική κατάσταση συγκεκριμένου τόπου και χρόνου. Αν είναι ενήλικος ίσως θα τα έχει βιώσει και ο ίδιος, αν όχι, θα γνωρίσει κοινωνικές συνθήκες μιας άλλης μακρινής γι΄αυτόν εποχής, η οποία απέχει σχεδόν ένα αιώνα από σήμερα.

επικοινωνία: [email protected]