Ζωή Θεήλατος

Από το καταγώγιο “του εγώ” στο Υπερώον της Πεντηκοστής.
Λίγα περί πολλών και ουσιαστικών ζητημάτων που συγκροτούν την αλήθεια ή το ψέμα μας στη σχέση με τον εαυτό μας και τη σχέση του με τον αληθινό Θεό.

Εκδόσεις Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Ακράτας