Η Αγία Ιερεία

Το βιβλίο περιέχει τον βίο της Αγίας Ιερείας, πνευματικής θυγατρός της Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Φεβρωνίας της πολυάθλου (†25 Ιουνίου) βάσει των σωζομένων αγιολογικών και υμνολογικών κειμένων.

Επίσης περιέχει «σελίδες μικρού Γεροντικού» από τις Μονές Λογγοβάρδας Πάρου και Κεχροβουνίου Τήνου, πλήρη ασματική ακολουθία της Αγίας Ιερείας, καθώς και κοινό απολυτίκιο και κοινά δοξαστικά για τις Αγίες Βρυαίνη, Φεβρωνία και Ιερεία.

Συγγραφέας

Ιερομόναχος Δημήτριος Καββαδίας
Σελίδες: 48
Διασταση: 17 x 24 εκ.
ISBN: 978-960-98424-3-3