Η Βασίλισσα της Ερήμου

Από τον πρόλογο του Ιερομονάχου Ευφρόσυνου Σαββαϊτου

……… Ανταποκρινόμενος προθύμως εις την φιλάγιον αίτησιν των Σιναϊτών πατέρων και μετά βαθυτάτης ευλαβείας και αγάπης εις την Αγίαν Μεγαλομάρτυρα και πάνσοφον Νύμφην του Χριστού Αικατερίνα, συνέθεσα ολίγα Τροπάρια και τον Παρακλητικόν αυτής Κανόνα, όντως θεία βοηθεία και χάριτι της Αγίας, την οποίαν εκ των παιδικών μου χρόνων υπερευλαβούμαι και αγαπώ, καθώς από νεότητος διακονούσα και έψαλλα εις τον ιερόν αυτής Ναόν, το ιστορικόν Μετόχιον του Σινά εις Ιωάννινα, το ευρισκόμενον πλησίον της πατρικής μου οικίας.

Συγγραφέας

Ιερομόναχος Ευφρόσυνος Σαββαϊτης
Σελίδες: 80
Διασταση: 17 Χ 24
ISBN: