Η Βυζαντινή Οκτωηχία μέσα από την εκκλησιαστική και κοσμική μουσική

Η Βυζαντινή Οκτωηχία μέσα από την εκκλησιαστική και κοσμική μουσική.  Διδασκαλία-Διεύθυνση: Μιχαήλ Μακρής