Η Θεωρία των Πάντων

Οι πλήρως Ορθολογικές-Μαθηματικές Αποδείξεις των Ορθόδοξων Χριστιανικών Δογμάτων.
…… Μαζί με τα κύρια κοσμολογικά ζητήματα της επιστήμης, όλα τα Χριστιανικά Ορθόδοξα είναι πλήρως και ακριβώς αποδεδειγμένα με τον απολύτως ορθολογικό-μαθηματικό τρόπο αποδείξεως. Γίνεται εδώ χρήση μόνο της στοιχειώδους επιπέδου λογικής, άρα δεν απαιτείται κάποιο υπόβαθρο σπουδών γαι την κατανόηση αυτού του συγγράματος. …. Η παρούσα και η αναφερόμενη συγγραφή δεν στοχεύει στο να πείσει για το οτιδήποτε και δεν έχει σκοπό να συστήσει οποιουδήποτε είδους κίνημα. Η έννοια και λειτουργία της πίστης δεν έχει θέση εδώ, και ο αναγνώστης δεν θα βρεθεί στην ανάγκη να πείσει τον εαυτό του, είτε θετικά είτε αρνητικά, ως προς τις προσφερόμενες αποδείξεις. Το μόνο θέμα είναι ο ενδιαφερόμενος να δει αν βρίσκει κάποιο λογικό σφάλμα, ή όχι, διότι εδώ πρόκειται για σκέτο ορθολογισμό και μαθηματικά. Οι διάφορες πίστεις και ηθικές αξίες δεν έχουν θέση ως προς την αποδοχή ή απόρριψη του παρόντος συγγράμματος…..