Η ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους Άθω

Εἶναι κοινὴ συνείδηση τόσο στὸν Ὀρθόδοξο χῶρο ὅσο καὶ στὸν χριστιανικὸ κόσμο γενικώτερα ὅτι τὸ Ἅγιον Ὄρος, ὁ «κλῆρος τῆς Θεοτόκου», ἀντιμετώπισε στὴ μακραίωνη ἱστορική του πορεία πληθώρα ἐσωτερικῶν τριβῶν καὶ ἐξωτερικῶν προκλήσων, ἀλλὰ παρέμεινε πάντοτε πιστὸ στοὺς θεμελιώδεις κανόνες τοῦ μοναχικοῦ βίου. Οἱ ὀργανωτικὲς δομὲς καὶ ὁ αὐστηρὸς σεβασμὸς τῶν ἁγιορειτικῶν καθεστώτων κατέλυαν τὶς ὁποιεσδήποτε περιστασιακὲς ἐκτροπὲς στοὺς κανόνες τοῦ ἀσκητικοῦ βίου καὶ ἐνίσχυσαν πάντοτε τὴ δύναμη τῆς ἁγιορειτικῆς παραδόσεως μέσα ἀπὸ τὶς ἀσθενεῖς δυνάμεις τῶν ἀσκουμένων.

Ὑπὸ τὸ πρῖσμα αὐτὸ ἐκπονήθηκε ἡ μελέτη αὐτὴ καὶ ἀφορᾶ στὴν Ἱερὰ Ἐπιστασία, στὸ ἐκτελεστικὸ δηλαδὴ καὶ διαχειριστικὸ ὄργανο τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω. Μὲ τὴ μελέτη καλύπτεται τὸ μεγάλο χρονικὸ κενὸ στοὺς περὶ Πρωτεπιστατῶν καὶ Ἐπιστατῶν Καταλόγους (1963-2012 καὶ 1929-2012 ἀντίστοιχα).

Στὴ μελέτη δημοσιεύεται καὶ Παράρτημα Ἐγγράφων, στὸ ὁποῖο ἐμπεριέχονται, μεταξὺ ἄλλων, τὰ νομοκανονικὰ περὶ Ἁγίου Ὄρους κείμενα, ὥστε νὰ σχηματίσει ὁ ἀναγνώστης πληρέστερη εἰκόνα γιὰ τὸ ἰδιότυπο καθεστὼς τῆς Ἀθωνικῆς Πολιτείας καὶ ἐπίσης γιὰ νὰ ἔχει τὴ δυνατότητα τῆς ἄμεσης πρόσβασης σὲ αὐτά.

Συγγραφέας

Αρχιμανδρίτης Ευδόκιμος Καρακουλάκης
Σελίδες: 184
Διασταση: 14 Χ 21 εκ.
ISBN: 978-960-93-3360-3