Ὁσίου πατρός Φιλοθέου Ζερβάκου Η οδός εις ουρανούς

Ὁσίου πατρός Φιλοθέου Ζερβάκου, Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας Πάρου  “Η οδός εις ουρανούς” – Φιλοθεολογική Σειρά 13