Ιερά Ασματική Ακολουθία Ληστού του Ευγνώμονος

Τιμή : 7.00€

7,00 

Στις 12 Οκτωβρίου, κατά το Ιεροσολυμιτικόν Τυπικόν του εβδόμου αιώνος, η αγία Ορθόδοξος  Εκκλησία τιμά τήν μνήμην του Δικαίου καί Ευγνώμονος Ληστού, του συσταυρωθέντος τω Κυρίω ημών Ιησού Χριστώ, εις τον φρικτόν Γολγοθά. Με την ευχήν, την ευλογίαν και την έγκρισιν του μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. κ. Θεοφίλου, εξεδόθη υπό της Ιεράς Μονής Τατάρνης και ήδη κυκλοφορείται Ιερά ασματική Ακολουθία εις τον Ευγνώμονα Ληστήν· τον πρώτον άνθρωπον που εισήλθεν εις τον Παράδεισον, τον άνθρωπον που μετενόησε επί σταυρού και εβόησε· «Μνήσθητί μου, Κύριε, όταν έλθης εν τη Βασιλεία σου».