Ιεραί Ακολουθίαι και Βίος του εν Αγίοις Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμυθούντος του Θαυματουργού

Ιεραί Ακολουθίαι και Βίος του εν Αγίοις Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμυθούντος του Θαυματουργού

Η έκδοση έρχεται να ικανοποιήσει αίτημα πολλών φιλεόρτων οι οποίοι ευλαβούνται τον Άγιο και επιθυμούν να συμψάλλουν τις ιερές ακολουθίες κατά τις πανηγύρεις του.

Εις την έκδοση αυτήν περιελήφθησαν, ο βίος του Αγίου, Ιερές Ακολουθίες ΙΒ΄Δεκεμβρίου, ΙΓ΄ Ιουλίου, ΙΑ΄Αυγούστου, ΙΒ΄Νοεμβρίου, ο Μέγας Παρακλητικός Κανών, ο Μικρός Παρακλητικός Κανών, Εικοσιτέσσαρες Οίκοι, Εγκώμια, Ευχαί, Λόγος Πανηγυρικός εις τον Άγιον Σπυρίδωνα του Νικηφόρου Θεοτόκη.

Συγγραφέας

Επιμέλεια: πρωτ. Αθανάσιος Χρ. Κοκκινόπουλος
Σελίδες: 312
Διασταση: 14 X 21 εκ.
ISBN: 978-960-99519-0-6