Κοινοκτημονικές Προσεγγίσεις

….. Στόχος της εργασίας αυτής είναι να καταδειχθεί η πολιτική διάσταση του χριστιανισμού και η συνάντησή του με πρακτικές οι οποίες θεωρούνται προνομιακό πεδίο της αριστεράς. Αυτό το ρεύμα σκέψης απαντάται τόσο στη Θεολογία της απελευθέρωσης όσο και στις νεορθόδοξες αναλύσεις κυρίως σε κύκλους διανοουμένων. Φαίνεται, όμως, να διατρέχει υπερτοπικά και διαχρονικά, είτε ως ουτοπία είτε και με τη μορφή συλλογικών κοινοτικών οντοτήτων ή ημικρατικών-κρατικών μορφωμάτων ευρύτερα πληθυσμιακά σύνολα που αναζητούν το καινούριο.