Μετά βαθυτάτης υποκλίσεως

ΕΥΤΥΧΙΑ

Ε ὐ τ υ χ ί  α  εἴπατε;

Τί λέτε, κύριε;

Μᾶς κοροϊδεύετε;

Μᾶς κογιονάρετε;

Τὴν εἴδατε πουθενὰ

αὐτὴ τὴ λέξη στὸ Εὐαγγέλιο;

Ἄντε νὰ χαρῆτε!

Σεβαστῆτε μας τὰ δάκρυα!

Συγγραφέας

Ι. Χαρκιολάκης
Σελίδες: 144
Διασταση: 14 Χ 21 εκ.
ISBN: 978-960-93-1737-5