Μοναζουσών Σύναξις (Α΄ τόμος)

Του Ιερομονάχου Δημητρίου Καββαδία

Πρόκειται για θαυμαστό Γυναικείον Γεροντικόν του αιώνος που πέρασε.

Στο βιβλίο αυτό γίνεται Γενική Επισκόπησις του Γυναικείου Μοναχισμού από τη γένεσή του μέχρις εις τις ημέρες μας, αιώνος, με έμφαση στις περιόδους της Τουρκοκρατίας, της Βαυαροκρατίας και των αρχών του εικοστού αιώνος ο οποίος θεωρείται και ο αιώνας αναπλάσεώς του.

Συνεχίζει με το «Λειμωνάριον» της Γυναικείας Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Παπάγου και το «Αφιέρωμα» εις την Γυναικείαν Ιεράν Μονήν Αγίου Ανδρέου Μηλαπιδιάς Κεφαλληνίας, όπου ο συγγραφέας γνώρισε το γυναικείο Μοναχισμό.

Ακολουθεί η καταγραφή βίων και πνευματικών άθλων εξήντα μοναζουσών-αθλητριών του μοναχικού στίβου που έζησαν, άσκησαν και αγιάστηκαν κατά τον εικοστόν αιώνα εν συνδυασμώ με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και το ανάλογο παράρτημα πνευματικών κειμένων.

Συγγραφέας

Του Ιερομονάχου Δημητρίου Καββαδία
Σελίδες: 520
Διασταση: 17 X 24 εκ.
ISBN: