Οι Άγιες Ιάτειρες των οφθαλμών

Αφιερωμένο στους συνασθενείς οφθαλμοπαθείς, το βιβλίο παρουσιάζει τους βίους των ιατείρων των οφθαλμών Αγίων Ωραιοζήλης της ισαποστόλου, Παρασκευής της Ρωμαίας, Λουκίας της Παρθένου και Φωτεινής της Καρπασίτιδος.

Περιέχει επίσης σύντομα συναξάρια των Αγίων που υπέστησαν τύφλωση, των Αγίων θεραπευτών των οφθαλμών στις ιερές νήσους Τήνο και Κέρκυρα, των Αγίων αρωγών των τυφλών καθώς και τα περί των τεσσάρων τυφλών ιεραποστόλων. Περιέχεται επίσης Κοινός Παρακλητικός Κανόνας στις 4 ιάτειρες των οφθαλμών Αγίες.

Συγγραφέας

Ιερομόναχος Δημήτριος Καββαδίας
Σελίδες: 104
Διασταση: 17 x 24 εκ.
ISBN: 978-960-98424-4-0