Ορθόδοξος Μουσικός Ενιαυτός

Ἡ Ἀδελφότης τῆς Ἱερᾶς καί Γυναικείας Κοινοβιακῆς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου «Καλάμι» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀργολίδος προέβη εἰς τήν ἔκδοσιν τῆς σειρᾶς τοῦ «Ὀρθοδόξου Μουσικοῦ Ἐνιαυτοῦ» ἐπιμεληθεῖσα ψηφιακῶς τήν ἔμπονον ἐργασίαν τοῦ Μουσικολογιωτάτου Πρωτοψάλτου καί συγγραφέως πλειάδος Μουσικῶν Βυζαντινῶν πονημάτων κυρίου Χαραλάμπους Καρακατσάνη. Τό Δωδεκάτομο ἔργο περιέχει μελοποιηθέντα ἅπαντα τά ἐκ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας ἐκδοθέντα μηναῖα. Σκοπός τῆς ἐκδόσεως εἶναι ἡ διάθεσις εἰς τούς μύστας τοῦ Ἱεροῦ Ἀναλογίου καί τούς νέους πού βούλονται ἀκολουθῆσαι τοῖς ἴχνεσι τῶν Μεγάλων ἱεροψαλτῶν, πολυτίμου ἐργαλείου διά τήν Διακονίαν τῆς Ἱερᾶς Τέχνης τῆς Ψαλτικῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας.

Συγγραφέας

Χαράλαμπος Καρακατσάνης
Σελίδες: 512
Διασταση: 21 X 29 εκ.
ISBN: