Ο Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός ο Θαυματουργός

…. Η γλυκυτάτη μορφή του Οσίου Πατρός μας Νικηφόρου του Λεπρού έχει γίνει ήδη οικεία και αγαπημένη με τις πολλές εκδόσεις του βιβλίου… Ευχόμεθα από καρδίας ο όσιος πατήρ ημών Νικηφόρος, ο εις την τελειότητα πασών των αρετών φθάσας, και σκέυος πλήρες του Αγίου Πνεύματος γενόμενος, να πρεσβεύη προς τον φιλάνθρωπον Κύριον και Θεόν ημών υπέρ υγείας, φωτισμού και σωτηρίας πάντων των τιμώντων και αγαπώντων αυτόν.

Σίμων Μοναχός