Ο Όσιος Γέροντας μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής

…. Ο αληθινός Αγιορείτης μοναχός και δη ο ησυχαστής, με τη βοήθεια κυρίως της νοεράς νηπτικής εργασίας του, με τους ασκητικούς του αγώνες και με το κομποσχοινάκι του, προσπαθεί εν Χριστώ με πολλή επιμέλεια να ζήση όσον το δυνατόν περισσότερο στην αφάνεια, χωρίς να επιδιώκη ουδεμία αναγνώρισι από κανένα. Γι ‘ αυτό πολλές φορές μετακινείται από τόπο σε τόπο και άλλοτε εν Αγίω Πνεύματι κάνει και τον σαλό, για να αποφύγη τιμές και δόξες. Ανανεωτής και συνεχιστής της ησυχαστικής παραδόσεως του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, και της όλης χορείας των Νηπτικών Πατέρων, υπήρξε ο θεοδίδακτος Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής ….
….. Πλήθος από τις προφορικές και γραπτές διδαχές, συμβουλές, υποδείξεις και πατρικές νουθεσίες του πατρός Εφραίμ Φιλοθεϊτου είχαν και έχουν ως αναφορά την υποδειγματική ασκητική ζωή του οσίου γέροντος του, Ιωσήφ του Ησυχαστού.

Πρωτοπρεσβύτερος Στέφανος Κ. Αναγνωστόπουλος