Πανηγυρική Ακολουθία του αγίου νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του εξ Αγαρηνών

Βίος και Πανηγυρικη Ακολουθία του Αγίου Νεοιερομάρτυρος Κωνσταντίνου του εξ Αγαρηνών

Το καλαίσθητο αυτό βιβλίο είναι έκδοση της Ιεράς Καλύβης του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου του Αγίου Όρους. Περιέχει εκτός από τον Βίο του Αγίου, ο οποίος ελήφθη από το Νέον Μαρτυρολόγιον του Αγίου Νικοδήμου, Πανηγυρική Ακολουθία (έργον τινός Μακαρίου μοναχού σύμφωνα με την ακροστιχίδα των Θεοτοκίων), Παρακλητικό Κανόνα, έργον της Καθηγουμένης Ισιδώρας μοναχής της Αγιεροθειτίσσης, καθώς και εγκωμιαστικό Λόγο από χειρόγραφη φυλλάδα της Καλύβης.

Συγγραφέας

Σελίδες: 80
Διασταση: 17 X 24 εκ.
ISBN: 978-960-99954-0-5