Ὁσίου Φιλοθέου Ζερβάκου Περί της από της γης εις τον ουρανόν οδού

Ὁσίου Φιλοθέου Ζερβάκου “Περί της από της γης εις τον ουρανόν οδού” – επετειακή έκδοσις επί τη συμπληρώσει τεσσαρακονταετίας από της Οσιακής Κοιμήσεως του Οσίου Πατρός ημών Φιλοθέου Ζερβάκου (+8.5.1980 – 8.5.2020)