Πρακτικά Πανορθόδοξου συνεδρίου (1923) και Προκαταρτικής επιτροπής (1930)

Τα πρακτικά των «εν Κωνσταντινουπόλει Πανορθόδοξου συνεδρίου» (10 Μαίου – 8 Ιουνίου 1923) και «της εν Αγίω Όρει Προκαταρκτικής Επιτροπής των Ορθοδόξων Εκκλησιών (8 -23 Ιουνίου 1930) αποτελούν ιστορικό σταθμό δια τους ενασχολούμενους με τα πατριαρχικά πράγματα και δίκαια.

Συγγραφέας

Αρχιμ. Ευδόκιμος Καρακουλάκης
Σελίδες: 408
Διασταση: 17 x 24 εκ.
ISBN: 978-618-80061-1-9