Φιλόθεος γραφίδα 3

Το τρίτον χειρόγραφον τετράδιον επιστολών του οσίου Φιλοθέου Ζερβάκου Ηγουμένου Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας Πάρου. Οι 34 επιστολές των ετών 1944-1946 με αρίθμηση 353-386.