Ο Άγιος Νεκτάριος και ο όσιος γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος

«…τo παρόν βιβλίο είναι αφιερωμένο σε δύο πολύ μεγάλες μορφές τής νεώτερης Εκκλησιαστικής Ιστορίας, σέ δύο Αγίους πού συνδέθηκαν και με την δική μου ζωή: Τον  Άγιο Νεκτάριο Επίσκοπο Πενταπόλεως και τον Όσιο Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο, Καθηγούμενο τής Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας Πάρου.

Τα δύο αυτά ιερά πρόσωπα αποτελούν δύο πολύ σημαντικά παραδείγματα αγίας βιωτής πού σφράγισαν ανεξίτηλα με την παρουσία τους τον χώρο τής Ορθοδόξου Εκκλησίας μας και ιδιαίτερα τον Ελλαδικό χώρο, κατά τον παρελθόντα εικοστό αιώνα…»

Μητροπολίτης Παροναξίας Καλλίνικος
(από τον πρόλογο του βιβλίου)