Ακολουθία προσκυνήσεως της Αλύσεως του Αποστόλου Πέτρου

Με την έκδοση αυτή ο επιμελητής π. Γρηγόριος Νανακούδης εκπληρώνει μία παλαιά του υπόσχεση στο πανίερον πρόσωπον του πρωτοκορυφαίου των Αποστόλων Πέτρον να παραδώσει εις το φιλάγιον και φιλακόλουθον κοινό την ΙΕΡΑΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ  επί τη προσκυνήσει της σεπτής αυτού αλύσεως».

Το παρόν βιβλίο περιέχει την Ακολουθία,  ποίημα του Δρος Χαραλάμπους Μπούσια και ως επίμετρον παρατίθεται μελέτη του αειμνήστου πρωτ. Ιωάννου Ράμφου «Η εορτή των αγίων αποστόλων Πέτρου και Παύλου»