Απόσταγμα Χερουβικό-Κοινωνικάριον

Ένα εξαιρετικό πόνημα του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Ι.Μ. Χαλκηδόνος Κωνσταντινουπόλεως, Γεωργίου Ρεμούνδου του Νικαέως, το οποίο περιλαμβάνει:

α. Χερουβικά παλαιών διδασκάλων, της περιόδου 13ου έως τέλη 17ου αι.

β. Χερουβικά οκτάηχης σειράς σε μέλος Πέτρου Μπερεκέτου.

γ. Χερουβικά πεντάηχης σειράς σε μέλος Δανιήλ Πρωτοψάλτου.

δ. Κοινωνικά (Κυριακών ‐ Ενιαυτού) μελισμένα από τον ίδιο κατά το ύφος των παλαιών διδασκάλων και

ε. Επίλεκτα μέλη του ιδίου:

Σύντμησις  αργών αναστασίμων ευλογηταρίων Πέτρου Λαμπαδαρίου, ήχος πλ. α’, πα

Όλα τα μαθήματα έχουν δοκιμασθεί κατ’ επανάληψιν στην πράξη.

Μελετώντας τα σημειώματα της έκδοσης, πέραν των μουσικολογικών θεμάτων που αναλύονται, γίνεται εύληπτη από τον αναγνώστη η προσπάθεια του συγγραφέα να εμφανίσει την οντολογική προσέγγιση της ψαλτικής τέχνης.