Διάταξις της Αγρυπνίας κατά το τυπικόν του Αγίου Σάββα

Τιμή : 10,00€

Η Διάταξις της Αγρυπνίας κατά το τυπικόν της εν Ιεροσολύμοις Λαύρας του Οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Σάββα του Ηγιασμένου.
Αρχιμανδίτη Δοσιθέου, Ιεράς  Κοινοβιακής και Σταυροπηγιακής Μονής Παναγίας Τατάρνης
Έκδοσις Γ’

10,00