Τα δικαιώματα του παιδιού προ και μετά τη γέννηση του: Βιοηθική Προσέγγιση

Στο παρόν βιβλίο η συγγραφέας προσεγγίζει ακροθιγώς τα δικαιώματα του παιδιού παραθέτοντας απλά βιοηθικούς προβληματισμούς και διλήμματα, χωρίς να προβάλλει προσωπικές θέσεις, διότι ακόμη και η μακροχρόνια ενασχόληση με ζητήματα βιοηθικής, μπορεί να αιφνιδιάσουν έναν ερευνητή και να νιώσει ανεπαρκής χωρίς σίγουρες απαντήσεις, δεδομένης της πολυπλοκότητας του ζητήματος.

Το περιεχόμενο των δικαιωμάτων του παιδιού γενικά φαντάζει περίπλοκο και απροσδιόριστο, λόγω του ότι τα παιδιά είναι δεδομένο ότι έχουν δικαιώματα, αλλά τα δικαιώματά τους αυτά θα «πρέπει» να είναι περιορισμένα σε σχέση με εκείνα των ενηλίκων. Η ιδιαιτερότητα της παιδικής φύσης δυσκολεύει στο να κατανοηθεί πραγματικά το περιεχόμενο των δικαιωμάτων του παιδιού συγκριτικά με αυτό των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Οι περισσότερες προσεγγίσεις είναι κυρίως νομικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα. Η προσέγγιση των θεμάτων της βιοηθικής είναι πολύπλοκη και διεπιστημονική. Προσελκύει νομικούς, φιλοσόφους, ιατρούς, γενετιστές, βιολόγους, εγκληματολόγους, επικοινωνιολόγους, οικονομολόγους και θεολόγους.