Ο Ελληνικός τύπος στο Οθωμανικό κράτος

13,00 €

Έρευνα του καθηγητή του Πανεπιστημίου Κωνσταντινουπόλεως Δρ Αλή Αρσλάν (Σχολή Φιλολογικών Επιστημών-τμήμα Ιστορίας),  στα αρχεία του Οθωμανικού κράτους η οποία για πρώτη φορά αξιολογεί βάση επίσημων στοιχείων τον ρόλο που διαδραμάτισε ο ελληνόφωνος τύπος στην εξέλιξη -και όχι μόνο- της δημοσιογραφίας, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αλλά και της τυπογραφίας στην Οθωμανική αυτοκρατορία.
Δεκάδες εφημερίδων και αρκετά περιοδικά αποτελούν το σχετικό μωσαϊκό, πρέπει δε να τονισθεί ιδιαίτερα, ως ομολογεί άλλωστε και ο τούρκος συγγραφέας στον πρόλογό του, το γεγονός ότι οι Ρωμιοί της εποχής είχαν μεγάλη επιρροή και στον Τουρκικό Τύπο, ενώ σε ορισμένους τομείς όπως τα σατιρικά φύλλα, υπήρξαν πρωτοπόροι.

13,00