Ψηλαφώντας την Ορθόδοξη Εσχατολογία

«H ἐναγώνιος δίψα των πιστευόντων ανθρώπων για την ενημέρωσή τους γύρω από τά υπαρξιακά λεγόμενα ζητήματα, κυρίως δε τα αφορώντα στον θάνα­το και τα όσα ακολουθοῦν αυτόν δεν εξαντλειται. Έτσι, ερχόμαστε τώρα, δύοντος του 2016, να προσθέσουμε ακόμη ένα πόνημα κοντά σε όσα έχουν γραφεί για τα θέματα αυτά και να καταθέσουμε ποιμαντικώς, με τεκμηρίωση στις πηγές, την Πατερική, διαχρονική διδασκαλία και εμπειρία, σχετικά με ζητήματα, όπως είναι η συμφυία ψυχής και σώματος, το αναπόδρα­στο γεγονός της εξόδου της ψυχής από το σώμα, τα όσα έπονται στη συνέχεια, η Ανάσταση των νεκρών, η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου και τα προηγηθέντα αυτής «σημεία», η παγκόσμια εσχατολογική Κρί­ση, η Αιώνια ζωή».

π. Νικηφόρος Νάσσος
Ιερομόναχος