Ακολουθία του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Ευμενίου του Θαυματουργού μετά παρακλητικού κανόνος

Μία καλαίσθητη έκδοση της Ασματικής Ακολουθίας του Οσίου και Θεοφόρου πατρός Ευμενίου, η μνήμη του οποίου επιτελείται την 23ην Μαϊου.
Ποίημα της Καθηγουμένης Ισιδώρας μοναχής Αγιεροθεϊτίσης.