Ακολουθία, Παράκληση και Χαιρετισμοί του οσίου πατρός ημών Ευμενίου του Νέου

Ακολουθία, Παράκληση και Χαιρετισμοί του οσίου πατρός ημών Ευμενίου του Νέου, ποιηθείσα υπό Δρος Χαραλάμπους Μ. Μπούσια, Μ. Υμνογράφου της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας.  Η μνήμη του τελείται την 23η Μαΐου.