Ο Άγιος Ιερομάρτυς Φιλούμενος ο Κύπριος

Οι πολλοί πνευματικοί αγώνες του Αγίου Φιλουμένου, καθώς και η ανυπόκριτη αγάπη, με την οποία περιέβαλλε το ποίμνιό του, προσείλκυαν τους ανθρώπους, οι οποίοι αισθάνονταν κοντά του παρηγοριά και ανάπαυση. Όλοι γνώριζαν ότι στο πρόσωπό του θα βρουν τον καλόν ποιμένα, τον αληθινό πνευματικό πατέρα, τον γνήσιο μαθητή του Χριστού. Η Χάρη του Θεού τον συνόδευε παντού και οι πλησίον του αντιλαμβάνονταν τις ενέργειές της, ακόμη και με μόνη την απλή παρουσία του.
Η ζωή του ήταν μία συνεχής αναζήτηση του Κυρίου, ένας επίμονος αγώνας φύλαξης των εντολών Του και εκπλήρωσης του αγίου Του θελήματος. Οι εντολές του Θεού υπήρξαν το συνεχές εντρύφημα του Αγίου, όχι μόνο ως μελέτη του θείου Λόγου, αλλά και ως επίπονη άθληση.

Τρίτη επαυξημένη έκδοση