Ελάτε παιδάκια μου ν’ ανεβούμε λίγο ψηλότερα, λίγο ψηλότερα…

“Λίγο ψηλότερα παιδάκια μου, ν’ ανεβούμε λίγο ψηλότερα… Βέβαια, οι κορυφές θέλουν μόχθο, οι κορυφές των αξιών, του καθήκοντος, της θυσίας, θέλουν κόπο, θέλουν ιδρώτα, θέλουν αίμα, για να μας φέρουν στο φως, πάνω από τα βουνά τα χιονόδοξα. Ενώ τα πάθη, τα συμφέροντα, η φτήνια είναι ευκολία, είναι κατηφοριά, είναι χαμοζωή. Κι εμείς επιλέγουμε…”

π. Γεράσιμος Φωκάς από λόγο για την Αγία Αικατερίνα