ΙΕΡΑΤΙΚΟΝ

Τιμή : 40,00€

40,00 

Τῇ ὁλοθύμῳ ἐγγράφῳ εὐλογίᾳ τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Πρακτική, πλήρης λειτουργική ἔκδοσις μέ μεγάλα, εὐανάγνωστα γράμματα καί καλλιτεχνική διακόσμηση.

Τρίτομο μνημειῶδες ἔργο μέ τήν ἐπιμέλεια, τήν φροντίδα, τήν παράδοση, τίς γνώσεις, τά σχόλια καί τόν πλούσιο ὑπομνηματισμό τοῦ μακαριστοῦ γέροντος Δοσιθέου.

Στούς δύο λειτουργικούς δερματοδέτους τόμους περιλαμβάνονται (μετά Τυπικῶν Διατάξεων καί διασαφηνίσεων) ὅλες οἱ ἀκολουθίες τοῦ Ἑσπερινοῦ, τοῦ Ἀποδείπνου, τοῦ Μεσονυκτικοῦ, τοῦ Ὄρθρου, ἡ Διάταξις τῆς Προθέσεως, οἱ θεῖες Λειτουργίες τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου (μέ πρωτότυπον παράθεσιν καί ἄνευ διακόνου), τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τῶν Προηγιασμένων, ἡ ἀκολουθία καί τοῦ μικροῦ καί τοῦ μεγάλου Ἁγιασμοῦ, ἡ ἀκολουθία τῆς Γονυκλισίας τῆς Πεντηκοστῆς, καί διάφορες ἄλλες ἀκολουθίες καί εὐχές.

Στόν τρίτο τόμο ὁ ἀοίδιμος γέρων Δοσίθεος μέ διάκριση, σύνεση καί σοφία ὑπομνηματίζει ἐκτενῶς τήν Διάταξη τῆς Προθέσεως καί τήν θεία Λειτουργία.

Συγγραφέας

(+) Αρχιμ. Δοσίθεος, Ηγούμενος Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής Παναγίας Τατάρνης
Σελίδες: 344 + 316 + 96
Διασταση: 14 Χ 20,5εκ.
ISBN: SET 978-960-9782-15-9