Ο Γέρων Ιερώνυμος της Αιγίνης (1883 – 1966) – Θ’ έκδοσις

… Ένατη επανέκδοση, του βιβλίου της κεκοιμημένης πλέον “κόρης”, όπως ονόμαζε ο γέροντας Ιερώνυμος, τη συγγραφέα Σωτηρία Νούση. Μια πνευματική εικόνα του βίου και του έργου ενός σύγχρονου “Στάρετς”, ενός γέροντα που με την χαρισματική παρουσία του σφράγισε την εποχή μας και το θείον άρωμα της πνευματικής ευωδίας του αγίασε την Αίγινα και τους άλλους  ελληνικούς τόπους, όπου επάτησαν τα ευαγγελιζόμενα ταπείνωση και ειρήνη, τίμια και βασανισμένα πόδια του…
Από τον πρόλογο του βιβλίου 
Π. Β. Πάσχος