Ιεροσολυμιτικόν Θεοτοκάριον

Οκτώηχοι κανόνες εις την υπεραγίαν Θεοτόκον την Ιεροσολυμίτισσαν.