Η Ιστορία ενός Χειρουργού

Η πορεία ενός χειρουργού από τον Καραβά της Κύπρου, σε κορυφαίο χειρουργό της Μητροπολιτικής περιοχής της Νέας Υόρκης.