Μικρασιατικός Ελληνισμός

Για να τιμήσει τη μνήμη της επετείου της οδυνηρής καταστροφής, το 1922, του μικρασιατικού ελληνισμού, η Ακαδημία Αθηνών οργάνωσε στις 10 Νοεμβρίου 2022 Ημερίδα με κεντρικές ομιλίες των ακαδημαϊκών Μιχάλη Τιβέριου, Χρύσας Μαλτέζου και Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη. Οι ομιλίες με αναφορά στις τρεις περιόδους της μακραίω­νης ιστορίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, την αρχαία, τη βυζαντινή και τη νεότερη, είχαν ως θέμα η πρώτη την ανασκαφική δραστηριότητα των Ελλήνων αρχαιολόγων στα μικρασιατικά εδάφη κατά τα έτη 1919-1922, η δεύτερη τη μικρασιατική γη ως χώρο υποδοχής προσφύγων και μεταναστών στα υστεροβυζαντινά και νεότερα χρόνια, και η τρίτη την ελληνική παιδεία και τον διαφωτισμό.