Υπολογισμός n-οστής ρίζας

Επιτέλους βρέθηκε τύπος ώστε να υπολογίζεται αλγοριθμικά οποιαδήποτε ρίζα όλων των αριθμών!
Για  πρώτη φορά παγκοσμίως χρησιμοποιείται τύπος υπολογισμού n-οστής ρίζας.

Το βιβλίο  απευθύνεται σε μαθηματικούς, σε φοιτητές θετικών σχολών και σε μαθητές Λυκείου. Σύμφωνα με τον τύπο και τις οδηγίες βρίσκεται η n-οστή ρίζα οποιουδήποτε θετικού αριθμού δηλ.  3η ,5η , 7η , 11η ,20η κλπ  φυσικών και δεκαδικών αριθμών, με οποιαδήποτε προσέγγιση.
Υπολογίζεται επίσης η  n-οστή ρίζα και των μιγαδικών, διότι ο υπολογισμός τους έγκειται ως γνωστόν στον υπολογισμό  n-οστής ρίζας του μέτρου τους. Φυσικά υπολογίζεται  η  n-οστή ρίζα και των αρνητικών διότι γράφονται ως μιγαδικοί με  ImZ=0.

Είναι γραμμένο απλά, με πλήθος παραδειγμάτων ώστε να είναι κατανοητό και από μαθητές. Στο βιβλίο παρουσιάζεται περιληπτικά η ιστορία των αριθμών και των αριθμητικών συνόλων Επίσης αναφέρεται  περιληπτικά στον υπολογισμό της  n-οστής ρίζας με τον προαναφερθέντα τύπο στην Αγγλική.