Νέον Θεοτοκάριον

Τιμή : 20,00€

20,00 

Nέον Θεοτοκάριον τη εγκρίσει της τε Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με πεντήκοντα εννέα μικρογραφίες της Υπεραγίας Θεοτόκου

Περιέχον πεντήκοντα και έξ κανόνας προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον, εις τους οκτώ ήχους, ψαλλόμενους καθ’ εκάστην, εν τοις Αποδείπνοις.

Έκδοσις Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής Παναγίας Τατάρνης