Περί το Δίκαιον -65 Ανάλεκτα κείμενα

Kείμενα του Βασιλείου Ρήγα, αναφερόμενα σε ποικίλα θέματα της Γενικής Θεωρίας, της Δογματικής, της Φιλοσοφίας και της Ιστορίας του Δικαίου που θα διαφωτίζουν και θα καθοδηγούν διαχρονικά κάθε μελετητή αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο.