Περί Ελεημοσύνης

…. Στην πέμπτη βαθμίδα των Μακαρισμών ο Κύριος τοποθετεί την Ελεημοσύνη και λέγει: “είναι μακάριοι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θα δεχθούν το έλεος του Θεού, θα ελεηθούν από τον Θεό”.  Ελεήμονες είναι εκείνοι, που αισθάνονται έλεος για τον συνάνθρωπό τους, οι οικτίρμονες. Είναι αυτοί, που αγαπούν να ελεούν, οι εύσπλαγχνοι. Ελεήμονες δεν είναι μόνο αυτοί που έχουν τη δύναμη και τη θέληση να ελεήσουν αυτούς που έχουν ανάγκη βοηθείας, αλλά και αυτοί που έχουν τη διάθεση και φλέγονται από την επιθυμία να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους, αλλά δεν μπορούν.
π. Στέφανος Πουλής