Συνοδικότητα και Οικουμένη

Η παρούσα μελέτη ασχολείται με την ιστορική Πανορθόδοξη Προσυνοδική πορεία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας η οποία πραγματοποιήθηκε το 2016 στην Κρήτη. Η πραγμάτευση, η σύγκληση και η συγκρότησή της, απετέλεσε καρπό μακροχρόνιας προσπάθειας. Με την επανεκκίνηση του Συνοδικού θεσμού, η Ορθοδοξία, σε μία περίοδο έντονων εθνικιστικών τάσεων που τη διαίρεσαν σε μεμονωμένες και εσωστρεφείς Εκκλησίες, νιώθει την ανάγκη απέναντι στις νέες προκλήσεις ενός συνεχούς μεταβαλλόμενου κόσμου, να δώσει συλλογικά τη δική της μαρτυρία. Επί πλέον, με τη συνειδητοποίηση ότι οι ορθόδοξοι ζουν εντός ενός παγκοσμιοποιημένου τοπίου ο ρόλος της Ορθοδοξίας, λαμβάνει την έννοια της πρόκλησης και της συμμετοχής στον οικουμενικό και διαθρησκειακό διάλογο στα πλαίσια της οργανωμένης θεσμικής Οικουμενικής Κίνησης.

Αρχιμ. Δρ Μελίτων Μπέλλος