Η Θεοτόκος στην ποιμαντική θεολογία και πράξη των αγίων

“Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην”

Επ’ ευκαιρία της συμπληρώσεως 200 ετών από της ευρέσεως της πανσέπτου και χαριτοβρύτου εικόνος του Ευαγγελισμού της Μεγαλόχαρης Κυρίας Θεοτόκου (30 Ιανουαρίου 1823), κατόπιν ιδικής της αποκαλύψεως και προτροπής-με τους ανωτέρω σημαίνοντας χαροποιούς λόγους της προς την οσίαν Πελαγία, επιθυμώ να συνεισφέρω τούτον τον αφιερωματικόν τόμο της ευχαριστίας δια τας ευεργεσίας “ας υπερκένωσεν” στην αναξιότητα μου, στην πατρίδα μου, στο γένος των Ελλήνων, δια των αιώνων και τότε υπόδουλον και αγωνιζόμενον στο οποίοn ευηγγελίσθη την ελευθερίαν του, εις όλην την ανθρωπότητα και στο ανθρώπινο γένος, το οποίο με την ολοκληρωτική προσφορά του εαυτού της στη σάρκωση του Θεού Λόγου, εμεγάλυνε και ανύψωσε “εις την ελευθερίαν της δόξης των τέκνων του Θεού”. (Ρωμ. 8, 21)

Από τον πρόλογο του βιβλίου