ΤΟ ΠΑΙΔΙ – Δώρο ή project;

12,00 €

… Την ώρα που τίθενται όλο και περισσότερα ερωτήματα για τη χωρίς αναστολές χρήση των αγαθών που μας περιβάλλουν, για τον αέρα που αναπνέουμε, για την επιβίωση των φυτικών και ζωικών ειδών που υπονομεύεται από την ανθρώπινη βιομηχανική δραστηριότητα είναι καιρός να αναρωτηθούμε και για τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος καθυποτάσσει την ανθρώπινη ζωή. Αν καταφρονεί τη φύση μέσα στην οποία ζει και κινείται, θα οδηγηθεί (και μήπως έχει ήδη οδηγηθεί;) στο να καταφρονεί και την ίδια του την ύπαρξη.
Αν οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί προκαλούν καχυποψία, η οποία ήδη γενικεύεται, πολύ περισσότερο θα έπρεπε να αναρωτηθούμε για τους γενετικά τροποποιημένους ανθρώπινους οργανισμούς.
Η ιατρική και η επιστημονική έρευνα δεν έχουν νόημα παρά μόνον όταν τίθενται στην υπηρεσία του ανθρώπου, ο οποίος και τις επινόησε. Διαφορετικά, κινδυνεύουμε στ’ αλήθεια να αντιμετωπίσουμε μια νέα μορφή δουλείας χειρότερη από εκείνες που γνωρίσαμε στο παρελθόν.

12,00